BIỆT LY

Thôi thì mình lại người dưng
Mặc cho hai đứa đã từng rất yêu
Ta về nắng ngả nghiêng xiêu
Bước chân thất thểu tiễn chiều qua đêm

Đêm dài lặng ngắm trăng lên
Hư hao khuyết mảnh lưỡi liềm vắt ngang
Mây buồn lạc lõng đa mang
Xót xa mấy thuở tình đang hương nồng

Sớm mai trong ánh nắng hồng
Bến sông đỏ xác pháo hồng tiễn đưa
Mi cười hoen lệ chát chua
Người quên hẹn ước đổ thừa lỡ duyên

Trưa buồn lẻ cánh chim quyên
Xót xa hót khúc truân chuyên phận mình
Bẽ bàng vọng mãi câm thinh
Tiếng chim lẻ bạn chùng chình bến sông

Ta về nhặt ánh hoàng hôn
Gói câu ước hẹn lấp chôn bên đời
Chén say môi nhấp rã rời
Ngất ngây ta viết mấy lời thơ đau!

Huy Yến

Bình luận Facebook