THÁNG 5

Tháng 5 về ai còn nhớ trường xưa?
Những tán lá bàng cứ đong đưa trước gió
Có một mùa thi cháy trong màu phượng đỏ
Cuốn chúng ta theo, quên cả những hẹn hò!

Hạ vội đi, vội cả những chuyến đò!
Những cô cậu học trò sải cánh bay xa mãi
Chỉ tiếng ve sầu còn ngân khắc khoải
Mỗi Hạ về nhắc mãi những mùa xa!

Ánh mắt nào trong vắt giống sao sa
Luôn dõi theo ta từ chiều hạ ấy
Ta bối rối trong màu phượng cháy
Mà hạ xa rồi, hạ có đợi ta đâu!

Năm tháng trôi dần, từng mùa hạ theo nhau
Lạc về đâu ánh mắt ngày xa ấy?
Để chiều nay giữa màu phượng cháy
Ta nghe tim mình chợt thấy lao xao!

Tháng 5 về rồi, ngưới đang ở nơi đâu?

Huần Trần

Bình luận Facebook