Nếu được sống…

Nếu được sống tới chừng ba mươi tuổi
Em chọn “bê tha” với vui vẻ suốt ngày
Vì cuộc đời của em ngắn đến vậy
Cớ sao chọn buồn để khóe mắt, môi cay.

Nếu được sống tới chừng năm mươi tuổi
Thêm hai mươi năm nghe có vẻ dài dài
Em sẽ chọn thêm một người cùng sống
Cùng khóc, cùng cười mà nắm lấy bàn tay.

Nếu được sống trên đời lâu hơn nữa
Em sẽ vị tha cho tuổi trẻ của mình
Tuổi trẻ ấy có những người rất ác
Bỏ người ta rồi còn lấy cả niềm tin.

Em cũng biết trăm năm là hữu hạn
Thì vài chục năm còn ngắn đến nhường nào
Mở mắt ra và thấy con tim còn đập
Bỗng thấy cuộc đời còn đẹp đẽ làm sao.

Thúy Nhân

 

Bình luận Facebook