GỬI NGƯỜI YÊU CŨ

Mình giờ là người cũ phải không anh
Chuyện hôm qua nay trở thành quá khứ
Em không chắc là mình không hề nhớ
Nhưng chắc rằng quá khứ phải ngủ yên.

Chúng mình ai cũng có cuộc sống riêng
Nên vui buồn không thể đem chia sẻ
Và có thể đôi khi mình rất nhớ
Nhưng nên dùng lí trí để quên nhau.

Chia tay rồi lòng ai cũng nhói đau
Khi nhớ về cuộc tình giờ dang dở
Biết làm sao có duyên mà không nợ
Nên cuối cùng mỗi đứa ở một phương.

Nếu mai đây vô tình gặp trên đường
Vẫn cứ bảo mình từng người thương cũ
Nhưng hiện tại mình đã không còn nhớ
Bởi chúng mình đâu mắc nợ trần gian.

Ha Nguyen

Bình luận Facebook