THÁNG MƯỜI MỘT RỒI EM CÓ HAY?

Tháng mười một rồi em có hay
Trời Đông lành lạnh nhớ heo may
Mình anh tay nắm bàn tay lạnh
Hơi ấm hôm nào theo gió bay!

Tháng mười một rồi em có hay
Bình minh mở mắt gió mưa bay
Ngỡ mưa giăng mắc muôn hạt ngọc
Mưa hắt hồn ta khoé mắt cay!

Tháng mười một rồi em có hay
Trưa buồn ta cạn chén thơ say
Gió đưa hoa cải lên trời mãi
Ở lại rau răm đắng cay này!

Tháng mười một rồi em có hay
Chiều Đông bàng bạc trắng sương bay
Sữa rơi trên phố dăm nhành mỏng
Có đủ tơ vương tóc vai gầy?

Tháng mười một rồi em có hay
Bên thềm trăng lạnh rớt trên tay
Dế than ai oán đau miền nhớ
Một chén tình chung mãi chẳng đầy!

Tháng mười một rồi em có hay
Sớm, trưa, chiều, tối nhớ quắt quay
Phương xa người có đôi lần nhớ
Nhớ thuở ngày xưa chẳng tỏ bày?

Huy Yến

Bình luận Facebook