Ai bán, tôi mua

Ai bán cho tôi một mảnh tình
Để tôi – thay vải, may áo xinh
Để tôi – khỏi lạnh khi đông đến
Để tôi – được thấy nắng lung linh

Ai mua tay nắm, chớm đông sang
Số lượng hạn chế, đã khan hàng
Ai mua nhiệt tình tôi bán rẻ
Thậm chí biếu không, giá chẳng màng

Ai đổi hôn gió lấy hôn môi
Tôi đây cần gấp để bồi hồi
Nếu cần sẽ các thêm ôm nữa
Đảm bảo nguyên zin, chất không tồi

Cần thuê hơi ấm phả vào tai
Cần thuê dựa dẫm lúc đường dài
Ai có liên lạc cùng thương lượng
Vừa ý đôi bên, thỏa thuận xài.

Sưu tầm

Bình luận Facebook