Huế – hoài niệm

Đêm dần buông, thành phố đã lên đèn
Thuyền ta đi giữa dòng sông lặng gió
Đèn hoa đăng lúc mờ ,lúc tỏ
Giữa Hương Giang kỷ niệm lại dâng trào.

Câu Nam Ai lòng rung động xuyến xao
Câu Nam Bình khắc thêm màu luyến nhớ
Huế thân yêu ,đêm nay lòng trăn trở
Nhịp phách tiền nhắc nhở những ngày xa..

Có một thời chúng mình đã đi qua
Có một thời phượng trổ hoa đẹp lắm
Có một thời cùng gừng cay muối mặn
Có một thời từng …để nhớ phải không anh?

Nguyễn Thị Hương Giang

Bình luận Facebook