MUỐN!!!

Tôi muốn gục lên một bờ vai
Ai đó nghe tôi lặng thở dài
Đêm buồn thôi cũng qua nhanh lắm
Nhưng sẽ là ai, tôi có ai …

Muốn tìm một chỗ ngủ vùi đi
Ngủ cho quên hết đắng cay vì
Bão vùi gió táp lên thân lá
Sau cả phong sương cũng còn chi !

Xin hãy về đây, hãy về đây
Cho tôi hơi ấm một bàn tay
Cho tôi được khóc mềm vai áo
Cho tôi quên cả xót xa này ..

Xin đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi
Đời cay đắng lắm hỡi người ơi
Tôi chênh vênh quá, chênh vênh quá
Chỉ muốn buông đi, bỏ kệ đời …….

Hải Thụy

Bình luận Facebook