EM ĐỪNG TRÁCH

Thôi em đừng yêu nữa
Ta thấy chẳng gì vui
Lòng người tựa vôi vữa
Bạc trắng hơn mây trời.

Em đừng trách cuộc đời
Yêu thương nào có lỗi
Đừng hận người gian dối
Bởi mình cũng đổi thay.

Em chớ giận bàn tay
Gói không tròn nỗi nhớ
Chuyện chúng mình dang dở
Nào phải lỗi nơi ai!

Những được – mất ngày mai
Ai đâu mà đoán trước
Làm sao mà trói buộc
Trái tim người đa đoan?

Vân Jenny

Bình luận Facebook