Không

Không quay lại không thể quay lại nữa
Giữa bao la mình lạc mất chính mình
Xa lạ quá dòng thời gian cứ chảy
Dù mỗi ngày…đều vẫn có bình minh..!

Không khóc nữa nhưng cũng không cười nữa
Chẳng vô ưu nhưng cũng chẳng nặng lòng
Đường tăm tối khuất xa dần ánh lửa
Phía cuối trời…hoàng hạc mãi thong dong..!

Không tin tưởng nhưng cũng không ngờ vực
Đợi ngày sau mình chạm ngõ vô thường
Chân phiêu lãng trên đường hoa bỉ ngạn
Nước vong tình…xóa sạch nỗi hận – thương..!

Không là có, có lại về không có
Đến từ đâu rồi sẽ lại trở về
Nghe trong gió tiếng xạc xào cây cỏ
Kiếp luân hồi…mình còn mãi trầm mê…!

Ưu Đàm

Bình luận Facebook