MÌNH LÀ GÌ?

Mình là gì của nhau vậy anh?
Tri kỷ – Tình nhân – Đồng môn hay đồng nghiệp ?
Không là gì, hay chỉ là số kiếp
Để đợi – Để chờ – Rồi cứ nhớ với thương

Mình là gì mà dở dở ương ương
Khi nhớ – Khi thương – Khi hờn- Khi giận
Mình là gì sao suốt đời vướng bận
Cứ mãi trong nhau dù xa tận bến bờ

Mình là gì mà ngày nhớ đêm chờ
Cứ lơ ngơ như chỉ mơ với mộng
Mình là gì mà sống trong ảo vọng
Anh đợi – Em chờ : Hay anh nhớ – Em mong

Mình là gì mà cứ mãi sáng trong
Tình không đong nhớ không mua hay bán
Mình là gì mà thời gian khoảng lặng
Xa đến nghìn trùng vẫn không vắng hình nhau

Mình là gì
Anh hỡi
Anh nói đi?

Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook