Lời nói…

Nói một lời tử tế
Đường xa cũng hoá gần
Nói một lời hờn giận
Nghĩa tình bỗng xa xăm…

Nói một lời khuyên nhủ
Từ sâu tận đáy lòng
Hơn ngàn câu bóng gió
Sắc nhọn tựa dao đâm…

Nói một lời mộc mạc
Hơn mâm cao cỗ đầy
Một lời mang cay đắng
Phước phần vỗ cánh bay…

Cuộc đời này ngắn lắm
Yêu thương chẳng đủ đâu
Đừng mang tim chai sạn
Mà đối đãi với nhau…

Nhi Ha Dao

CÓ THẾ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook