Cảm ơn!

Cảm ơn chính mình vì đã cố gắng thời gian qua
Đã kiên cường đứng lên dù rất nhiều gian khó
Cảm ơn chính mình vì đã không sợ đau, sợ khổ
Dẫu cô đơn – tủi buồn – vẫn tự nhủ “đứng lên” .

Cảm ơn chính mình vì đã bỏ được những thói quen
mà từng làm mình không thể quên được quá khứ buồn biết mấy
Cảm ơn, vì mình đã biết mình khổ tâm đến vậy
Rồi cũng đã vượt qua
mình thấy đấy, ổn rồi…

Cảm ơn chính mình vì đã cười thật tươi
biết lặng lẽ bước đi mà không cần ai thấu nữa
biết yêu thương chính mình sau những lần tan vỡ
biết chấp nhận duyên tình nhiều lầm lỡ, cách xa.

Cảm ơn chính mình vì mình đã vượt qua…

 Vũ

Bình luận Facebook