DẶN LÒNG

Tận tâm cống hiến, người dị nghị
Im lặng không nói, kẻ khinh khi
Toan tính hơn thua ngay trước mặt
Giữ Tâm thanh sạch, chẳng phân bì.

Tu nhân, tích đức có khó chi
Sao phải đếm đong có được gì
Giúp người hoạn nạn qua bể khổ
Ngày sau thanh thản, bớt sầu bi.

Được chút thành công, đừng hoan hỉ
Gặp chút thất bại, chớ phân ly
Chỉ cần giữ vững Tâm như ngọc
Nhẹ lòng, tĩnh trí… giữa thị phi!

Hàn Vũ

Bình luận Facebook