KHÔNG DUYÊN NỢ

Thôi em nhé chúng mình không duyên nợ
Vấn vương gì mang luyến nhớ cho nhau
Nắng cuối thu dường như cũng nhạt màu
Đông trăn trở gói tròn câu ly biệt

Bởi thơ anh luôn mặn nồng da diết
Nên vô tình mình đã biết quen nhau
Tưởng tình si sẽ nhòa nhạt nỗi đau
Nào ngờ đâu biển đục ngầu cuộn sóng

Trái tim cằn từ nay anh xin đóng
Nhớ thương gì hi vọng chỉ viển vông
Xin một lần trả lại hết hư không
Luyến ái kia chẳng màu hồng mong đợi

Dấu yêu hỡi xin em đừng nghĩ ngợi
Thu cuối mùa luôn vời vợi mong manh
Hình bóng em còn mãi mãi trong anh
Thương hạt nắng chòng chành theo làn gió

Thơ anh viết muôn đời còn để ngỏ
Gió đông về…..
Ửng đỏ….
Má hồng ai !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook