HÌNH NHƯ

Hình như là điện thoại em bị hỏng
Nên lâu rồi không thấy nó đổ chuông
Định đi sửa nhưng rồi em lại buông
Vì biết đâu anh gọi vào lúc đó

Đã lâu rồi không còn câu hát nhỏ
“Cuối trời mây” em gõ để nhạc chờ
Đã lâu rồi hình như cũng chỉ mơ
” Cuối trời mây ” đang hiện tên ” danh bạ ”

Đã lâu rồi hình như không gì cả
Không tiếng chuông không nhạc hiệu nhắn tin
Đã lâu rồi điện thoại như lặng im
Không nhạc chờ cũng không còn mong đợi

Đã lâu rồi hình như “anh không tới ”
Dù chỉ là cuộc gọi nhỡ báo tin
Đã lâu rồi ” cái tên ấy ” tàng hình
Không hiện lên với dòng in đang ngóng

Đã lâu rồi
điện thoại
Hình như hỏng!

Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook