MỘT NỬA

Có những người cứ mải miết tìm nhau
Những cái nửa đi kiếm tìm một nửa
Biết thời gian chẳng chờ ai được nữa
Nhưng chuyện tình yêu là muôn thuở mất rồi

Mãi tìm nhau từ một phía xa xôi
Bởi Chúa đã tạo ra, rồi vô tình …quẳng hai nửa về 2 phía
Nên đôi khi đi qua nhau rất nhẹ
Mà chẳng kịp nhận ra nhau

Lại cố kiếm tìm ở tận đâu đâu
Những cái nửa dành riêng … cho người khác
Rồi câu chuyện tình yêu như cái vung bị vênh
và những nếp hằn cố gắng
Vẫn …cập kênh và chẳng thể nào liền

Cứ kéo dài như một lẽ tự nhiên
Nỗi chông chênh trong trái tim của những người đang tìm nhau mải miết
Có khi nào … tạm dừng chân lúc … mệt
Chợt thấy nửa kia ở ngay cạnh bên mình!???

Sưu tầm 

Bình luận Facebook