CÓ NHỮNG NGƯỜI …

Có những người cứ ngỡ của riêng ta
Mà ngờ đâu bỗng một ngày cách biệt
Lúc bắt đầu đâu phải ai cũng biết
Rằng mai này sẽ có cảnh chia ly

Có những người cứ tưởng chẳng có chi
Vậy mà sau lại trở thành duyên nợ
Không ai chắc về một điều gì đó
Cho đến ngày mà chính nó xảy ra.

Có những người cứ tưởng đã rất xa
Bỗng một hôm vô tình rồi gặp lại
Trái đất tròn có gì là mãi mãi
Chớ nghĩ rằng sẽ đâu thể gặp nhau

Có những người từng là một niềm đau
Ngỡ cả đời sẽ chẳng quên đi được
Nhưng cuộc sống có bao giờ biết trước
Người đến sau xoá kí ức phai phôi

Có những người chỉ là người dưng thôi
Không muốn nhớ nhưng lòng luôn nhắc nhớ
Chỉ đi chung đoạn đường qua lối nhỏ
Mà trong lòng mãi trăn trở không nguôi

Có những người vừa nhớ đã quên rồi

An Nhiên

Bình luận Facebook