Anh…! Có muốn trở về miền kí ức cùng em ?!

Anh…!
Có muốn trở về
Miền kí ức cùng em ?!
Ta tìm lại tháng năm đánh rơi lời hẹn ước
Ai đã mang tim mình ra đặt cược
Rồi gỡ mãi tơ lòng bằng chiếc lược thời gian.

Về cùng em nghe anh !
Cùng nhặt những lỡ làng
Gói ghém lại
Mùa đi ngang – mình thả
Buông vào gió cho bay theo cánh lá
Khỏi muộn phiền,
Khỏi nghiêng ngả đa đoan.

Về cùng em nghe anh,
Ta gom hết dở dang
Hong khô lại
Mùa đi ngang – mình đốt
Bằng môi hôn cháy trong lời thề thốt
Thắp lửa tình đỏ chót cánh mộc miên.

Anh…!
Một lần thôi,
Hãy trở về miền kí ức cùng em…!

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook