CHỮ TÀI

Chữ tài đứng cạnh chữ tai
Người tài thường thẳng, mấy ai cúi luồn
Trái tai, ngứa mắt nói luôn
Thà mất lòng trước, còn hơn hạ mình.

Người tài phải trái phân minh
Không ưa nịnh hót, ghét khinh kẻ hèn
Người tài không sống nhỏ nhen
Nhưng thích tranh luận, trắng đen rõ ràng.

Người tài thường bị chê ngang
Lắm kẻ ganh ghét, nên càng thiệt thân
Người tài sòng phẳng oán ân
Có oán phải trả, có ân phải đền


Chữ tài khó cạnh chữ hên
Vì tài dũng khí, khó bền công danh
Người tài nóng tính nhưng lành
Nói cho nhẹ dạ, không đành thù dai.

Thường người lãng tử đa tài
Đội trời đạp đất, đời trai phong trần
Tiền bạc là thứ phù vân
Thích cười hào sảng, chẳng cần quyền uy.

An nhiên, tự tại mà đi
Vô thường, vô ngã, sân si không màng
Mặc ai danh lợi giàu sang
Người tài không thích sĩ mang khoe đời.

Phạm Thanh Dương

Bình luận Facebook