MÌNH BÂY GIỜ

Mình bây giờ sẽ hạn chế nhắn tin
Hạn chế đi tìm người ta lúc nhớ
Hạn chế than buồn và kể khổ
Sẽ âm thầm như thế….được không?

Mình bây giờ sẽ chẳng tỏ ra rất đợi mong
Dòng tin nhắn hỏi thăm của người ta nữa
Dòng thời gian cứ mặc trôi qua khung cửa
Thương, nhớ về người hôm bữa sẽ bỏ quên

Mình bây giờ….sẽ thôi gọi thầm một cái tên
Mình phải dặn lòng là sẽ quên đi người ấy
Duyên chỉ đi với nhau một đoạn đường ngắn vậy
Chia tay rồi…mong người ấy sẽ được vui

Mình bây giờ…đã chấp nhận được rồi
Chấp nhận thôi dù mình còn yêu lắm
Người đã muốn buông cả khi mình vội nắm
Nên quãng đường sau này thật sự sẽ vắng nhau

Mình bây giờ cảm thấy nhói đau
Nước mắt mình rơi tự mình lau thôi nhỉ
Còn kể nhau nghe làm gì những điều mình nghĩ
Quên đi mà người vốn dĩ chẳng yêu

Mình bây giờ đau đớn thật là nhiều
Muốn thét gào, muốn kêu người …..dừng lại
Nhưng thôi….nén đau mình …nhẫn nại
Bảo người. ..cứ… đi đi

Bởi mình yêu…cũng chẳng nghĩa lý gì
Nên bây giờ…người đi đi….người nhé!

Kiến Đỏ

Bình luận Facebook