NẾU MỘT NGÀY…

Nếu một ngày, ta chẳng còn tồn tại
Những suy tư, hối hả để lại đời
Hai tay xuôi, mắt nhắm, miệng thôi cười
Chắc gì đời đã an yên đâu nhỉ

Nếu một ngày, ngồi trên cao ngẫm nghĩ
Chuyện hơn thua, được mất, nổi trôi
Những câu chuyện phải cười nói khơi khơi
Bỗng thấy mệt vì đời đầy giả dối

 

Nếu một ngày, lầm lũi trong bóng tối
Không biết đời sẽ trôi lạc về đâu
Lên thiên đường hay xuống vực sâu
Là hoàng hôn hay bình minh rực rỡ

Nếu một ngày ta thấy mình còn nợ
Nợ cuộc đời hai tiếng yêu thương
Lòng ngổn ngang đầy những vấn vương
Là tim ta còn thiết tha cuộc sống…

Sương Mai

Bình luận Facebook