NGƯỜI ĐÀN BÀ

Người đàn bà giấu nỗi đau vào mắt
Khẽ lặng thầm che vết cắt trong tim
Luôn lặng im một mình ôm thống khổ
Đổ trượt dài trong kiếp sống riêng mang…
Không hỏi han hay trách móc cuộc đời
Chỉ như vậy lặng im và chịu đựng…

Người đàn bà chưa từng nếm đau thương
Vì chữ tình mà cả đời chấp nhận
Chịu ủy khuất chưa một lần lên tiếng
Vẫn ngậm ngùi luyến tiếc những ngày xưa

Người đàn bà chưa kinh qua khổ cực
Vẫn một lòng một mực vững niềm tin
Yêu thương xưa chóng nở cũng chóng tàn
Nay ngụp lặn…vết thương cần liếm láp….

An Nhiên

Bình luận Facebook