SÓNG VÀ BIỂN

Đêm cứ hỏi tại sao sóng xôn xao
Biển bạc đầu chẳng bao giờ lên tiếng
Có phải chăng chuyện tình như bọt biển
Rất chóng tàn khi sóng vỗ bờ xanh…

Sóng lang thang rong ruổi tình mong manh
Tìm hết bến này lại sang bờ cát khác
Nên suốt đời ngọn sóng kia đã bạc
Chẳng hiểu ra biển vẫn mãi yêu mình

Tình của sóng cứ mãi mãi lênh đênh
Tình của biển mãi ngàn năm chung thủy
Biển cứ xanh bên những bờ mộng mị
Gọi thầm tên những ngọn sóng xa vời…

[AC]

Bình luận Facebook