LẨN THẨN

Ngày ấy

Mình thường nói với nhau về phép nhiệm màu
Của tình yêu chân thật
Người trẻ bây giờ đã suy nghĩ khác
Thời của chúng ta.

Những điều rất thiêng liêng sẵn sàng đem ra
Đếm đong được mất
Thứ thuộc về cảm xúc
Đặt bàn cân so tính thiệt hơn.

Có phải thời chúng mình dại lắm, chẳng được khôn
Nên yêu thương luôn đồng hành cùng hy sinh gánh vác
Lớp trẻ bây giờ biết yêu chính mình nhiều hơn yêu người khác
Cách yêu của chúng ta lạc hậu mất rồi…

Thời chúng mình tin tình yêu giúp vượt qua giông tố cuộc đời
Vì nhau tồn tại
Lý trí và trái tim cân bằng bao nhớ nhung khắc khoải
Xa cách, đợi chờ luôn đồng hành dệt mãi tin yêu.

Có phải chúng mình đã lẩm cẩm nên hay nhắc nhiều
Về những ngày xa ấy…!

Ha Nguyen

Bình luận Facebook