Tháng tám về!

Tháng tám về mưa cũng về theo
Ngọn gió heo may oằn mình trên nhánh lá
Mưa sập sùi giọt nghiêng giọt lả
Có một người lặng lẽ khóc trong mưa

Tháng Tám về ai có nhớ tình xưa
Như chiếc lá rụng trôi theo dòng nước
Ai với ai đã từng hẹn ước
Một mùa thu cùng bước chung đôi

Tháng Tám về tình đã chia phôi
Thu vừa chớm ai đã quên lời hứa
Con đường xưa giờ chia hai nửa
Ngược đường đời ai nỡ rẽ ngang

Tháng Tám về gợi nỗi nhớ mênh mang
Kỉ niệm xưa nhạt nhoà theo năm tháng
Biết người xưa có còn trở lại
Mang nắng về hong lại tình xưa

HÀ BÍCH

Bình luận Facebook