HỐI HẬN

Hối hận gì bởi chính mình lựa chọn
Sướng hay vui khổ cực chớ oán hờn
Đời muôn lối chọn cho mình một lối
Thích chăn êm hay nếm mật nằm gai

Dẫu thế nào từng đầu ấp gối tay
Cũng từng có những khoảng trời mộng ước
Nếu ngọt ngào nhiều hơn là mất được
Hãy bao dung mà sống tiếp cùng nhau

Hối hận gì nếu nhiều quá thương đau
Chẳng ai gắng vì ai mà thương tổn
Ừ thì thế hãy đưa ra lựa chọn
Cùng sửa sai hay giải thoát cho nhau

Dưới trời này nếu biết sống vì nhau
Sẽ chẳng có những giận hờn cãi vã
Rồi hối hận kiếp này nhiều đày đọa
Thực ra thì mọi thứ tự trong tâm

Năm tháng đó đâu biết đúng hay lầm
Nếu đã chọn đừng bao giờ hối hận
Ai cũng khác chính ta rồi cũng khác
Dẫu ra sao cũng từng có một thời.

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook