KÍ ỨC THÁNG BẢY

Lùa kí ức ngang qua từng miền nhớ
Bỗng lại dừng… mà ngỡ… nào phải đâu
Tháng bảy ơi xa xót giọt mưa ngâu
Rơi tí tách bên cầu mùa khàng khẽ

Bước chân vội đôi khi không nhè nhẹ
Bỗng giật mình lặng lẽ giọt sương mai
Kí ức buồn tháng bảy khó nhạt phai
Duyên ô thước gót hài yêu vạn dặm

Mùa dịu vợi đợi chờ bàn tay nắm
Ở hai đầu duyên thắm tình sẽ trao
Bỗng một ngày cuối Hạ không hiểu sao
Mưa ngâu đỗ trực trào trong rấm rức

Người xa mãi vô tình tay sờ ngực
Thổn thức yêu rạo rực cũng bao mùa
Giữa mông mênh tháng bảy ngọn gió khua
Xào xạc lá chát chua tình cô lẻ.

Mi Pha

Bình luận Facebook