Tâm tư người lái đò

Bao năm rồi tôi vẫn lái đò thuê
Vẫn miệt mài trên từng trang giáo án
Mang những con đò chở đầy khát vọng
Vượt muôn trùng sóng gió đến tương lai.

Dẫu bao lần phải nói tiếng chia tay
Khi mỗi chuyến đò thêm một lần cập bến
Những hành khách phải nói lời tạm biệt
Bước tiếp chặng đường hướng tới những ước mơ.

Tôi cũng chỉ là người lái đò thuê
Sao hiểu hết, được nỗi lòng người khách
Bao nỗi niềm tôi gửi vào trang sách
Vào tấm bảng đen, viên phấn chuyên đề.

Nhà giáo chúng tôi chỉ người lái đò thuê
Cũng mang trong mình những thăng trầm cảm xúc
Đã lỡ mang thân người câm cân nẩy mực
Phải cố nhủ mình giữ lấy thanh cao.

Đã khoác lên vai cả một nỗi tự hào
Là những người ươm mầm cuộc sống
Dẫu cuộc đời luôn nổi trôi biến động
Vẫn quyết tâm giữ vững tay chèo.

 Rong Rêu

Bình luận Facebook