Cảm ơn người vì một quãng chung đôi

Cảm ơn người đã đến bên ta
Chỉ sẻ buồn vui một quãng đường gian khó
Lòng dạ nhân gian mấy ai tường tận rõ
Chữ ngờ nhiều khi nào biết trước ở đời.

Cảm ơn người cùng một khắc chung vui
Để cho ta biết ngọt bùi nhân thế
Chẳng thể trách hờn người hay ta đối tệ
Có những chuyện mỉm cười tự khắc sẽ qua.

Thương đến xót lòng một ngày cũng phôi pha.
Dựa dẫm phù du chi bằng tự thân mà bước tiếp
Lặng yên thôi đừng nói lời tiễn biệt
Người hiểu mà… ta ghét khoảng chia ly.

Đường không nhau rồi cứ thế bước đi
Nỗi đau sẽ phai phôi nhẽ ôm ghì mãi được
Khoảng không cuối cùng người và ta mộng ước
Là bình yên khi ngược lối xa rời.

Cảm ơn người vì một quãng chung đôi.

Dã Quỳ

Bình luận Facebook