Muốn viết một điều gì đó

Muốn viết một điều gì đó
Cho những ngày xưa qua rồi
Mới hay… những ngày xưa cũ
Chỉ là một áng mây trôi …

Muốn viết một điều gì đó
Cho những năm tháng xa xôi
…Bỗng đâu mưa về giăng lối
Ai hay … hết những xa vời.

Tự dưng thèm làm mây trắng
Thong dong, lơ lửng lưng trời
An nhiên không màng thế sự
Lòng cứ bình yên…vậy thôi!

Lê Trà My

Bình luận Facebook