Phải bước tiếp thôi

Sau tất cả người ta hiểu ra một điều
Rằng thiếu đi tình yêu, cuộc đời vẫn vậy,
Trái đất vẫn quay, những dòng sông vẫn chảy
Người ta rồi vẫn thức dậy những sớm mai.


Người ta bắt đầu nhìn thấy nắng trên vai
Mây trên đầu, và ngày mai ở phía trước,
Người ta không buồn nữa vì hiểu ra được
Đường chia hai thì cũng phải bước tiếp thôi.

Huy Hải

Bình luận Facebook