Tháng 3 vẫn buồn như thế

Tháng 3 vẫn buồn như thế
Bao năm nếp ngói in hằn
Trải bao tháng ngày dâu bể
Còn đây những nỗi trở trăn…

Tháng 3 vẫn buồn như thế
Âm u gió lạnh, mưa phùn
Mẹ cha có bao giờ kể
Dầm bùn, chân lấm, tay run…

Tháng 3 vẫn buồn như thế
Trong mưa cây gạo đứng chờ
Thắp lên thân mình màu lửa
Mà rồi vẫn đứng bơ vơ…

Tháng 3 vẫn buồn như thế
Mưa rơi tím ngắt một chiều
Sáng ra hoa vừa mới nở
Chiều tàn buông cánh cô liêu…

Tháng 3 vẫn buồn như thế
Nên trong tâm khảm cũng buồn
Tháng 3 vẫn buồn như thế
Nhìn đời qua lớp mưa tuôn…

 Nguyễn Công Tậu

Bình luận Facebook