VỀ THÔI EM…

Quay về đi em đừng có luyến lưu
Cũng chỉ là những tháng ngày xưa cũ
Tiếc nuối chi khi người ta đã phụ
Em có cố nhìn thì chỉ cũng vậy thôi

Về đi em ơi xót xa một kiếp con người
Có đớn đau hay hờn tủi thì chỉ một mình em biết
Người ta vô tình ra đi cũng chẳng nói lấy một lời từ biệt
Em ngóng trông hoài rồi cũng ly biệt thôi

Về đi em ơi – đứng đó một mình em sẽ chơi vơi…
Cố níu gì bàn tay khi đã dứt
Họ ra đi như thế là điều thành thực
Em oán trách làm gì khi tình đã hết duyên

Về đi em ơi rồi em sẽ bình yên
Gói ghém hết kỷ niệm mà cất sâu vào quên lãng
Bình minh sẽ lên sau một đêm đen tối
Con én gọi bầy em sẽ thấy mùa xuân

Đừng trách người trong cuộc sống trầm luân
Ai đa đoan – thì ai sẽ chịu thiệt!
Cuộc đời này được dệt nên từ những điều dị biệt
Thế thôi thì oán trách gì những chuyện biệt ly

Họ vô tình như thế cứ mãi bước đi
Em kêu lên cũng như tiếng thét trong cơn giông tố
Như nước mắt trong phong ba cuồng nộ
Cũng chỉ làm cho em tổn thương đau đớn một mình

Thôi …..
……..Quay gót lại … em về với chốn nhân sinh

Hạnh Quyên

Bình luận Facebook