Những nỗi buồn không tên

Mình là gì giữa bộn bề đời nhau?
Hay chỉ là dấu chấm câu lơ lửng…
Lúc thật gần rồi đôi khi hờ hững
Những nhớ thương chẳng thể nói nên lời.

Mình chỉ là mối quan hệ nửa vời
Yêu chưa tới – mà người dưng nào phải
Hay là mình thương hay trong lòng còn ngại?
Nên lửng lơ hoài – nào đâu dám trông mong?

Bao yêu thương cũng giấu lại trong lòng
Cứ nghĩ mình chỉ là sân ga tạm
Nên có nhớ cũng cố kìm đâu dám
Mình chỉ là mối quan hệ không tên…

Linh Linh

Bình luận Facebook