SỐNG Ở ĐỜI ĐỪNG CÓ QUÁ THAM LAM

Sống ở đời đừng có quá tham lam
Đừng tước đi thứ thuộc về người khác
Mãi chạy theo mây trời cao chất ngất
Sẽ vô tình lạc mất những yêu thương.

Sống ở đời đừng có quá vong ân
Hãy quý trân những người từng giúp đỡ
Lúc vinh quang chớ quên ngày khốn khổ
Bởi ông trời có mắt chẳng mù đâu.

Sống đoàng hoàng để phúc đức về sau
Sống nhẫn tâm cũng có ngày nghiệp quật
Đời công bằng sẽ đền ơn người tốt
Kẻ độc tàn gian ác chẳng cười lâu.

Sống ở đời cái để hơn thua nhau
Nào phải đâu sang giàu hay địa vị
Nếu một ngày ta chẳng còn gì nữa
Sẽ bao người ở bên cạnh kề vai.
Sống ở đời hơn nhau ở tình người!!!

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook