SÂN TRƯỜNG

Điệp vàng xao xuyến, hạ đang về !
Bài cũ ngân nga, vẫn lũ ve
Sắc tím bằng lăng, hè đã vẽ
Ngọc lan ngào ngạt, gió theo về ?

Hàng cau buông tóc, chải say mê !
Chúm chím phượng hồng, gọi nắng về
Áo trắng sân trường, duyên dáng thế
Chuyền cành ríu rít, chim bên hè

Hạ tàn lưu bút, cuối mùa thi !
Nức nở bằng lăng, tím ướt mi
Rời rã phượng hồng, mưa chẳng nghỉ
Ngọc lan nuối tiếc, buổi chia ly !

Vần thơ lưu bút, có phôi phai !
Đường cũ rêu phong, còn dấu hài
Phượng vĩ em cài, ai đã hái
Hương nồng lưu luyến, xa bờ vai ?

Vũ Kết Đoàn

Bình luận Facebook