GIÁ ĐỪNG…

Giá mình đừng có gặp nhau
Đừng thương, đừng nhớ , đừng mong gặp nhiều
Giá chiều hôm ấy đừng mưa
Giá anh đừng đón, đừng đưa em về.

Giá đừng có hẹn, có thề
Đừng quên, đừng vội, đừng lìa xa nhau
Giá mà nghĩ đến ngày sau
Vẫn nhung,vẫn nhớ,vẫn đau trong lòng.

Giá mà em chẳng ngóng trông
Đừng lưu, đừng luyến, đừng phiền đến anh
Giá mà trời mãi màu xanh
Đừng giông, đừng bão ,đừng mang anh về.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook