Đường song song

Mình không phải là bạn
Cũng chẳng phải người dưng
Hai chúng ta đã từng
Đi xa hơn một chút

Ngập ngừng rồi lại rút
Tay chẳng ở trong tay
Ngày cứ thế tiếp ngày
Ta duy trì như thế

Ừ…vậy cũng chẳng tệ
Không ai tổn thương ai
Đường song song thật dài
Đến vô cùng không chạm..

(sưu tầm)

Bình luận Facebook