Phía không nhau

…Dẫu suốt đời
Em ở phía không anh
Mãi nguyện cầu
An lành nơi phía đó
Bởi kiếp này
Mình hữu duyên vô nợ
Hình bóng người
Vẫn luôn ở trong tim.

Dẫu suốt đời
Em ở phía không anh
Vẫn dõi theo
Cuộc hành trình anh bước
Sẽ an vui
Nếu đời anh hạnh phúc
Nhói đau lòng
Anh hẫng hụt…chênh vênh.

Dẫu suốt đời
Em ở phía không anh
Vẫn song song
Bước đồng hành tới đích
Dẫu vô tận
Chẳng điểm nào chung hết
Chỉ giao thoa
Tha thiết tại tâm hồn.

Suốt cuộc đời
Mình ở phía không nhau
Hẹn kiếp sau
Chung nhịp cầu Ô – thước
Gửi niềm đau
Lỗi hẹn thề, nguyện ước
Vào đáy sâu
Cuồn cuộn nước dòng Ngân.

Anh – chim trời
Phiêu bạt cánh tìm thương,
Em – cá nước
Lội ngược dòng tìm nhớ
Dẫu thương – nhớ
Mà đôi miền cách trở
Nên suốt đời
Mình ở phía không nhau…

Nắng Đông

Bình luận Facebook