Vu Lan

Thêm một mùa Vu Lan xa Mẹ, Cha ..
Tháng Bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
của những người con viễn xứ
Gài cánh hồng trắng lên con khóc đời lữ thứ
Tủi kiếp người man mác trước mưa ngâu ….

Rời vòng tay Cha Mẹ có dễ bình yên đâu
Năm tháng thì bể dâu cứ bọt bèo trôi – dạt
Chén cơm người cao lương còn vội nhai, mặn chát
Con khát đến cháy lòng cùng Cha Mẹ nâng chén cơm vơi …

Con bất hiếu không về được, Mẹ ơi !
Nhìn bia đá lại nghẹn lời, con khóc.
Con nợ bức rào tre từng đêm cơn gió thốc
Nợ căn nhà dột mưa hắt, lung lay …

Giá mà con có thể về lại trước cơn say
Thôi quạnh quẽ tháng ngày con đếm bước
Con sẽ về sửa sang, sẽ chăm nom vườn tược
Bữa cơm … con khỏi ước “Được ăn cùng” !!!

Giờ chỉ còn riêng con nỗi nhớ nhung
Hình ảnh Mẹ Cha hòa trong nước mắt
Cho con thắp nén tâm nhang đã tắt
Gửi hối hận vào se sắt Vu Lan ..

Nhớ Mẹ Cha, con nhớ đến vô vàn !!!!!!

Khắc Ghi

Bình luận Facebook