Muốn đi đâu đó một vài ngày

Muốn đi đâu đó một vài ngày
Quên hết muộn phiền ngày hôm nay
Một nơi chẳng ai quen mình cả
Cứ thế mà điên, mà rong chơi.

Muốn đi đâu đó một vài ngày
Cùng với một người mình rất thương
Và người ta cũng thương mình nữa
Hạnh phúc đôi khi rất bình thường.

Muốn đi đâu đó một vài ngày
Không cười gượng nữa, cứ buông trôi
Không thèm để ý người ta nói
Tôi thích thì tôi mới muốn làm.

Muốn đi đâu đó một vài ngày
Một vài ngày cũng không được sao?

Thúy Nhân

Bình luận Facebook