NGƯỜI ĐÃ QUÊN RỒI… TA VẪN CHƯA!

Tháng bảy sang rồi em biết chưa?
Chớm Thu ve hát khúc giao mùa
Nắng như tơ óng vàng cánh Điệp
Bướm lượn ong vờn phía dậu thưa.

Tháng bảy năm nào vui đón đưa
Sớm trưa mơ mộng tiếng yêu vừa
Đắm say em khắc câu thề ước
Lên gốc Phượng già khi trú mưa.

Tháng bảy năm này ngang chốn xưa
Lối quen cơn gió khẽ trêu đùa
Không em rêu úa hờn sỏi đá
Ngơ ngẩn tay xoè tay hứng mưa.

Tháng bảy đêm nằm đếm tiếng mưa
Nhớ thương theo gió khẽ len lùa
Tình xưa nghĩa cũ, mi nhoà nước
Người đã quên rồi… ta vẫn chưa!

 Huy Yến

Bình luận Facebook