HỎI RẰNG ANH CÓ THƯƠNG

Em đàn bà đã cũ
Ba mươi đượm nỗi buồn
Chẳng còn ngây thơ nữa
Hỏi rằng anh có thương ?

Anh biết không ngày đó
Lỡ tin yêu kiệt cùng
Đi qua cuộc tình vỡ
Nỗi buồn găm vào tim.

Bao nhiêu là dị nghị
Sau lưng biển thét gào
Yếu mềm em ngã qụy
Chẳng còn nhiêu ấm êm.

Hỏi rằng anh có dám
Yêu đàn bà như em
Mặc tiếng đời điêu trá
Anh vẫn không nản lòng.

Nếu được thì hãy hứa
Đừng khiến em phải buồn
Chẳng thể đau thêm nữa
Yêu thật lòng được không.

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook