MUỐN…

Muốn níu một tình xa..
Bằng sợi dây nhung nhớ..
Muốn níu một ngày qua..
Bằng một câu chuyện kể..

Muốn kéo ngày sang đêm..
Cho tiếng cười không tắt..
Muốn đẩy buồn hiu hắt..
Bằng lời ru thật mềm..!

Muốn gần lại tình xa..
Ta tìm trong nhật kí..
Rồi cười trong suy nghĩ..
Ngày ấy…mới đây mà…?!

sưu tầm

Bình luận Facebook