NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG ĐÃ QUÁ MUỘN MẤT RỒI

Người ấy trở về và nói vẫn còn thương
Sau bao gió sương…nơi này bình yên nhất
Nói ngay lúc này muốn ôm em thật chặt
Nói kể từ giờ sẽ không để mất nhau.

Người ấy trở về nào có biết em đau
Kí ức phai màu, em không còn nhắc nữa
Sao lại về đây khơi dậy niềm thương nhớ
Khơi lại vết đau em cố gắng chữa lành.

Người ấy trở về nhắc lại những ngày xanh
Cái thủa yêu nhau an lành qua ngày tháng
Nhưng khi người đi trái tim em vỡ rạn
Làm sao chữa lành những mất mát, tổn thương.

Người ấy trở về, dù em vẫn còn thương
Nhưng em sẽ buông, chọn một con đường khác
Khi người nhận ra người cần em là thật
Người có biết không, đã quá muộn mất rồi.

Lai Ka

Bình luận Facebook