VỚI BÀ

Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Cả hai ta đã về già
Mà tôi cứ sợ mất bà còn tôi

Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời để vậy cả tôi cùng bà
Không may một phải xa nhà
Cho tôi đi trước nhờ bà về sau

Xin bà đừng ốm đừng đau
Để tôi còn bát canh rau sớm chiều
Trước tôi chểnh mảng ít nhiều
‘Hoàn lương’ nay đã, biết điều hơn xưa.

 Sỹ Nhiếp

Bình luận Facebook