LỖI TRÁI TIM

Em có chồng rồi, anh biết không?
Sao anh cứ đợi với ngóng trông
Vẫn luôn tin nhắn và mong nhớ
Anh trả lời rằng : Lỗi trái tim!

Em có chồng rồi, anh biết không?
Sao em cứ nhớ rồi lại mong
Vẫn chờ tin nhắn từ anh gửi
Em nhỏ nhẹ cười : Lỗi trái tim!

Em có chồng rồi, anh biết không?
Anh cũng đã rồi – Là vợ chồng
Em cười – Anh bảo : Trách ai nhỉ
Câu trả lời này : Lỗi Trái tim.

Trần Thị Thuớ

Bình luận Facebook