THÔI ĐỪNG

Thôi giờ em khóc mà chi
Xót tình em đã trao đi – đau lòng!
Em à đừng nữa nhớ mong
Xem kìa vạt nắng bên song úa màu
Ai đem thương nhớ nát nhàu
Em đong em gạn để đau dạ này
Bây giờ sự ấy phơi bày
Tình kia như áng mây bay cuối trời
Níu ghì héo hắt tim côi
Chót tin lời nói để rồi đa đoan
Nỗi buồn em lại riêng mang
Khóc thương người chỉ đi ngang qua đời


Để tâm tư phải rối bời
Trao đi thật dạ để rồi đắng cay
Người ta thương khắp đó đây
Còn em chiu chắt lấp đầy tin yêu
Bây giờ mới xót xa nhiều
Chán chường , em khóc lắm điều trái ngang
Thôi giờ đừng có đeo mang
Đem thương nhớ đã úa tàn đổ đi
Em về thôi bớt tình si
Đừng cho lệ rớt khoé mi trang đài
Cuộc đời ngắn – nỗi đau dài
Mang yêu dấu thả ra ngoài biển khơi

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook