Không thể nào đâu anh

Đừng nhìn em bằng cái nhìn của biển
Bởi thương yêu ngày cũ đã chiều rồi
Năm tháng đã rẽ chia về hai lối
Níu kéo gì cũng chỉ muộn màng thôi

Đừng tha thiết với vòng tay sóng gọi
Thịt da xưa em đã gởi trao đời
Da diết cũ chỉ làm đau bóng tối
Phía em về dĩ vãng mịt mùng trôi

Phía em về không thấy tình biển khơi
Chỉ muối mặn (xót lòng nhau quá đỗi)
Giọt nước mắt cũng không còn son rỗi
Để cầm tay ru kỷ niệm tàn hơi

Căng mắt đợi biển một ngày đầy gió
Nhánh rong khô còn thao thức mỗi chiều
Thôi đừng gởi dẫu chút tình hoa cỏ
Tháng ngày xưa sóng sẽ cuốn theo triều.

Lá Me

Bình luận Facebook